Topus Concrete

דגם בהשראת שכבות טופולוגיות – מרקמי מאובנים שנבנו לאורך זמן בשכבות חבויות  המגלם במראהו את התצורות המינרליות המצויות בטבע, לצד ההתיישנות המחוספסת של החומרים התעשייתיים.